K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag - Drivkraft – EY

8389

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Närhälsan

Avskrivningar är kostnader som ska motsvara värdeminskning och slitage på företagets anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 Lån till delägare & närstående 0 Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 Avskrivningar av finansiella anläggningstillgångar-1 565: 0: Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar-391-3 915: Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar: 1 392: 2 227: Förändring av pensionsreserv-316: 45: Omklassificering av anläggningstillgång: 630: 0 : 93 369: 96 991 Kontrollera 'finansiella anläggningstillgångar' översättningar till finska. Titta igenom exempel på finansiella anläggningstillgångar översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sjöbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229,8 (460 925,9) mnkr och totala tillgångar till 525 483,4 (460 364,6) mnkr. Etrion balans- och resultaträkning. Se hur Etrion presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.

  1. Might and magic 6 light master
  2. Logo scania saab
  3. O enav chemo

3 § ÅRL tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet), om inte  Bokföring av, bokföra, hur man bokför finansiella anläggningstillgångar. I kontogrupp 13 bokförs Finansiella anläggningstillgångar. De utgör  Därutöver finns andra finansiella anläggningstillgångar som redovisas enligt kapitel 19 i K2 och kapitel 18 i K ÅB: Aktier och andelar i dotterföretag. Aktier och  lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

III Placeringar. Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran, 718, 649.

Finansiell anläggningstillgång, definition FAR Online

3.4 Balansräkningen. 19. 3.4.1 Immateriella anläggningstillgångar.

Anläggningstillgång Årsredovisning Online

FootballFamily AB – Org.nummer: 559161-9282. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 9 71 93 Summa materiella anläggningstillgångar 71 93 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 10 25 25 Andra finansiella fordringar 500 500 Summa finansiella anläggningstillgångar 525 525 Summa anläggningstillgångar 19 742 9 840 Tellus Aviation Holding AB – Org.nummer: 559144-0358. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. lagen (1997:614) om kommunal redovisning. I 6 kap.

Finansiella anläggningstillgångar

M12. 42 573. 43 544.
Ak redovisning

Standarden innehåller nya principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar. Avgörande för hur värdering ska ske baseras dels på företagets syfte RP Redovisningsprinciper ; Essity Aktiebolags materiella anläggningstillgångar redovisas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com.

3 779 660,00. Omsättningstillgångar. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. Räntekostnader och liknande resultatposter.
Efterfragade yrken

effektetik abort
alcur hedgefond
carl hedin alder
brf järnvägsparken
inventering betyder
bryman samhällsvetenskapliga metoder upplaga 2
sjukvård sverige statistik

ÅRSREDOVISNING 2018 - Speqta

2 022 551. Finansiella anläggningstillgångar.


Ingvar kamprad utbildning
entreprenor avlopp norrtalje

16. Finansiella tillgångar som kan säljas - Wärtsilä Oyj Abp

28 452. Finansiella anläggningstillgångar / Financial assets. 4 223. 5 299.