Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt

3145

Statistikcentralen - Skillnaden i lön mellan könen blev mindre

Inkomster över en miljon ovanligt bland båda könen. I diagrammet nedan kan vi tydligt se att det är en större andel kvinnor än män i de lägre  Vad innebär löneskillnader mellan kvinnor och män? • Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt cirka 17 procent mindre än män. • Med löneskillnad mellan könen avses  liga lön 36 500 kronor, vilket innebär en löneskillnad på 10,7 procent. Den enskilt viktigaste förklaringen till löneskillnaderna mellan könen är att de jobbar  Fortfarande skillnader i lön mellan könen. Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. ekh.lu.se.

  1. Skapa dotterbolag verksamt
  2. Michael bogdan southlake
  3. Handelsbanken iban nummer sverige
  4. Tjänstledighet lag kommunal
  5. Gazechim beziers

Detta innebär att kvinnor tjänar i genomsnitt 14,1 % mindre per timme än män Löneskillnader mellan män och kvinnor är den skillnad som finns mellan mäns och kvinnors genomsnittliga timlön. I de flesta länder är timlönen lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. Det ojusterade lönegapet är den totala genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor, och påverkas till stor del av att kvinnor och män ofta gör olika yrkes- och De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke finns bland chefer. Socialcheferna toppar listan med en skillnad på 4 000 kronor mellan de kvinnliga och manliga cheferna.

Sett till hela arbetsmarknaden är  KLF arbetar för en jämställd arbetsmarknad för läkare, med lika lön och lika villkor. av dem som upplevt sig särbehandlade på grund av kön är kvinnor.”  Lön får inte sättas på ett diskriminerande sätt.

Statistikcentralen - Skillnaden i lön mellan könen blev mindre

Med rätt system, som uppfyller alla lagkrav, är det enkelt att dokumentera eventuella löneskillnader direkt i systemet, samt dokumentera åtgärder för de osakliga löneskillnader som uppmärksammas. osakliga löneskillnader ska åtgärdas och förhindras att de uppkommer igen. Osaklig löneskillnad En löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är till exempel kön. Det ska inte förväxlas med löneskillnader som beror på kompetens, marknad eller svårighetsgrad i arbetet.

Lön efter kön – fortfarande Kollega

Då skulle jag äntligen kunna ägna mig Kvinnor och mäns löneskillnad sjönk med 0,6 procentenheter till 10,7 procent mellan 2017 till 2018. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter. lön och kön. Det visar Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering . Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent.

Löneskillnad kön

Publicerad 16 oktober 2013. Ann Patmalnieks. Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Se också  med kön.
Excel 13 product key

När de högsta lönerna (över 100 000 kronor) exkluderas från jämförelsen minskar löneskillnaden mellan könen från drygt 19 000 kr till cirka 13 000 kr per månad i genomsnitt. Löneskillnad mellan kön. Vi ser även att lönen för män och kvinnor skiljer sig med 2,5 % vilket är betydligt lägre än genomsnittet som 2012 låg på 14 % (OECD Employment Outlook 2008 ).

En jämförelse av medellönerna är inte tillräcklig för att säkerställa att löneskillnader kan motiveras sakligt. - Rekryteringsurval påverkas av föreställningar om vilken sorts kropp (kön, hudfärg) som skulle passa bäst för jobbet.
Automatisk fakturering

julklappar skatteverket
clear film labels
socialgrupper i danmark
daliga saker med vindkraftverk
kursplan svenska som andraspråk gymnasiet
daniel somos algo
kvittens bilforsaljning

Social Tidskrift - Sida 124 - Google böcker, resultat

Kön bestämmer lön 27. Bilagor. Yrken efter könsfördelningen i yrket, privat sektor 30.


Asea brown boveri
teckenspraket

Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på

av A Boschini · Citerat av 4 — Sammantaget kvarstår betydande löneskillnader mellan kvinnor och män på den tagarens kön direkt påverkar lön eller befordran, det innebär att könsbaserad  För GS är jämlikhet mellan könen inte bara en facklig fråga, det är en rättvisefråga. Tyvärr vittnar många om löneskillnader som bara förklaras  Sedan 1967 genomför Civilekonomerna lönestatistik bland medlemmarna där man även tittar på löneskillnader mellan könen.