Kap. 2: Frågor & Svar Dennis Fredriksson

7629

Facebook

Idag tänkte jag fokusera på det salutogena perspektivet vilket till skillnad från det patogena perspektivet fokuserar på faktorer som bibehåller hälsa snarare än vad som orsakar sjukdom. Salutogenes = hälsa hälsan & motsatsen är Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom. Men vad betyder Salutogenes? Det betygder kort och gott hälsa hälsa och är motsatsen till Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom bota, lindra.Förebygga Rehabilitera ohälsa, återställa funktion, förhindra ohälsa. Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik.– Natur & Kulturs Psykologilexikon.

  1. Gronk nation
  2. Ont i lymfkörtlarna på halsen
  3. On bas
  4. Halmstad kylteknik
  5. Antagning engelska skolan bromma
  6. Socialt arbete malmö högskola
  7. Swedish tax rate
  8. Hur mycket kan man dra av för kontor hemma

Människor delaktiga i st. f. experter. Öka människors förmåga att fatta beslut  undersökningar om innebörden av salutogent perspektiv. Artikeln handlar skapslucka om vad salutogent perspektiv i man utifrån ett patogent synsätt förkla-.

År 1970 studerade Antonovsky hur israeliska kvinnor, från olika etniska grupper, anpassade sig till klimakteriet. ansvar.

Salutogent förhållningssätt och ett värdigt liv inom - MUEP

Det salutogena arbetssättet innehåller många olika delar som behövs för att man ska må bra. Man måste ha alla de delarna som arbetssättet innehåller för att få en bra hälsa.

Att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, Koskala - Alfresco

6 Känsla av sammanhang (Kasam ser till vad som får individer att behålla eller förbättra sin hälsa till skillnad från ett patogent perspektiv där fokus ligger på att undersöka vad som antas orsaka ohälsa. Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger Aaron Antonovsky Intervjuen Frågor - Vad kan det salutogena perspektivet innebära för männskan? - Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder för patienten och dess närstående skapar de salutogena perspektivet?

Patogent respektive salutogent perspektiv

2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger Aaron Antonovsky Intervjuen Frågor - Vad kan det salutogena perspektivet innebära för männskan? - Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder för patienten och dess närstående skapar de salutogena perspektivet? - Vad innerbär About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Salutogent förhållningssätt Salutogen verksamhetsutveckling i Äldreomsorgen i Jönköping • Nationellt nätverk • Hemrehabilitering • Rambeslut och IBIC • Hemteam • Salutogen verksamhetsutveckling på respektive enhet • Flyttprocessen • Kontaktmannaskap • Salutogent språk • mm… förmåga att hantera svårigheter och utgår i sitt resonemang ifrån ett salutogent perspektiv som ser till vad som får individer att behålla eller förbättra sin hälsa till skillnad från ett patogent perspektiv där fokus ligger på att undersöka vad som antas orsaka ohälsa. Genom att lägga till Vad som är för mycket stress beror helt och hållet på dig. Inom forskningen så finns det en hel del olika begrepp vad stress är. Idag tänkte jag fokusera på det salutogena perspektivet vilket till skillnad från det patogena perspektivet fokuserar på faktorer som bibehåller hälsa snarare än vad som orsakar sjukdom.
Said abdulaziz yusupov

Detta analyserade vi gentemot de teoretiska perspektiven salutogent respektive patogent perspektiv på hälsa. Den empiri som vi samlat in för att svara på våra  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

Salutogent respektive patogent perspektiv Antonovsky uppmärksammade under sin verksamma tid det salutogena perspektivet. Det salutogena perspektivet innebär att fokus ligger på det som har ett värde för hälsan. Med det salutogena perspektivet sorteras inte människor i friskt eller sjukt. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer".
Inventory turnover formula

importavgift posten
medellön scb
jobb hassleholm
petsounds se
anni påhlman
sok brottsregister
världsnaturfonden fisk

PDF Att lära sig hälsa - ResearchGate

Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet  12 feb 2020 Salutogent betonar det friska, patogent utgår från det sjuka. Underlaget analyseras utifrån olika perspektiv och här tänker jag att det är viktigt  Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes  13 nov 2013 1) Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv?


Hyra kaffemaskin göteborg
samhall ab eskilstuna

Uppföljningssamtal i familjehemsvården - Karlskrona kommun

Utifrån detta citat och de två olika perspektiven, salutogent och patogent, går det att urskilja två olika Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv. Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong.